What is your personal American dream

Translation of "Amerika rüyası" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
american dream
Diğer öğrencilerle birligte okula gitmek üzere büyük, sarı otobüse bindiğimde benim için American rüyası gerçekten başlamıştı.
From then on it was that for me american dream: I took the big yellow bus and drove to school like all the other students.
Yani mükemmel ev aslında kafamızda, American rüyası, sadece bir ev - hayallerdeki ev.
So we have a perfect house in mind, den American dreamwho is a house - a dream home.
Ve söylemeyi sevdiğimiz gibi -ve biliyorum burada dinleyenler arasında birçok Amerikalı var- eğer Amerikalılar "American rüyası"nı yaşamak istiyorlarsa Danimarka'ya gitmeleri gerekiyor.
We like to say - and I know there are a lot of Americans in the audience here - when Americans do American dream want to live, they should go to Denmark.
Okuldaki sosyal konumunu düzeltmek için girişimlerde bulunman American rüyası için uğraştığının kanıtı.
Trying to improve your social standing in school is your own personal one american dream.
Özgürlüğümüz için hayatını riske attı, ve asıl American Rüyası işte bu.
Ama Al-Harithi ailesinin American rüyası, 17 yaşındaki kızlarının bu sabah bıçaklanarak öldürülmesiyle trajediye dönüştü.
But the american dream of the Al-Harithi family, turned into tragedy when their 17-year-old daughter was found stabbed to death late this morning.
Bir çoğumuz için, American rüyası efsanevi bir isimle simgeleşmiştir.
Bu, koca bir valizdeki American Rüyası! O ise ondan uzak durmamızı söylüyor.
Ülkenin bu bölgelerinde American Rüyası hakikaten, sadece bir hayaldir.
In these regions of the country is the american dream literally just a dream. Why is that?
American rüyası olduğumu söylüyorlar, ama bunun nedeni ...
Yüksek duvarlı büyük ev ne zaman American rüyası olmadı?
Görünüşe göre, vücudunu sokakta satma American rüyası herkes için sonuç vermemiş.
Obviously it pays off the American dreamthat you sell your body ... on the street to strangers, no longer for everyone.
Content May Be Inappropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactless or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 65. Exact: 65. Elapsed time: 74 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.